DOKUMENTACJA SKŁADOWANIA

Dokumentacja składowania
W każdym magazynie wyposażonym w regały wysokiego składowania powinny być Państwo zamówić dokumentację techniczną do regałów paletowych zawierającą :

  • Rysunki techniczne w AutoCAD zawierające rzuty i przekroje Tablice znamionowe zawierające informacje o nośnościach oraz konfiguracji
  • Tablice ostrzegawcze Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami Instrukcję bezpiecznego użytkowania
  • Kartę przeglądów wewnętrznych
  • Książkę serwisową                   
Dokumentacja pozwala na prawidłowe użytkowanie systemu składowania jak również zabezpiecza Państwa przed ewentualnymi konsekwencjami pojawiającymi się po zaistniałym wypadku. Brak dokumentacji wiąże się z wstrzymaniem stosunku odszkodowawczego przez ubezpieczyciela lub karami ze strony PIP lub innych Państwowych instytucji kontrolujących Pracodawców oraz środowisko pracy.

Źródło: www.dlamagazyn.pl