Łańcuchy dostaw i magazyny po XX zjeździe KPCh...

"Polityka nie ma teoretycznie zbyt wielkiego wpływu na globalne łańchy dostaw". Jest oczywiście zupełnie inaczej, ma kluczowe znaczenie. W dobie globalizacji, epidemii koronowirusa,  konfliktu wojennego oraz innych "czarnych łabędzi" wiele od niej zależy. Pochodną tych zdarzeń są problemy w łańcuchach dostaw, wysokie ceny frachtów morskich i lotniczych czy dostępność niektórych towarów i podzespołów. 
 
W Chinach zakończył się właśnie XX zjazd KPCh. Xi Jinping przemawiał blisko 2 godziny poruszając najważniejsze punkty. Kilka z nich, oczywiście nie wprost, alebędzie miało wpływ na rynek powierzchni magazynowych i operatorów logistycznych.

Dlaczego? I które z omawianych kwestii? 

Zwiększenie odporności i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw może oznaczać, pracę nad relną alternatywą dla transportu morskiego. To potwierdzają kolejne punkty dotyczące promocji inicjatywy "Pasa i Szlaku" oraz promowanie globalizacji. 

Poniżej lista owych 21 kluczowych kwestii:

1. Zwiększenie popytu wewnętrzego i dalsze reformy w obszarze podaży;

2. Zwiększenie odporności i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw;

3. Zwiększenie siły Chin w zakresie produkcji, jakości produktów, lotnictwa, transportu, cyberprzestrzeni i rozwoju cyfrowego;

4. Rewitalizacja obszarów wiejskich;

5. Wzmacnianie podstaw bezpieczeństwa żywnościowego;

6. Chiny wdrożą skoordynowaną strategię rozwoju regionalnego, główne strategie regionalne, strategię funkcjonalnego zagospodarowania przestrzennego oraz nową strategię urbanizacyjną;

7. Promocja inicjatywy Pasa i Szlaku;

8. Chiny sprzeciwiają się wszelkim formom hegemonizmu i polityki siły, mentalności zimnej wojny, ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów i podwójnym standardom;

9. Chiny starają się wzmocnić solidarność i współpracę z innymi krajami rozwijającymi się oraz chronić wspólne interesy świata rozwijającego się;

10. Chiny dalej chcą promować globalizacje;

11. KPCh wdroży swoją ogólną politykę rozwiązania kwestii Tajwanu;

12. Tajwan to sprawa Chińczyków;

13. Dążenie do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale nie wyluczone jest użycie siły;

14. Podniesienie standardów usług publicznych oraz usługi publiczne bardziej zrównoważone i dostępne;

15. Dalsza budowa klasy średniej;

16. Podnoszenie poziomu życia najuboższych;

16. Walka ze spadkiem urodzeń i wyzwaniem demograficznym;

17. Poprawa systemy zdrowia i reagowania kryzysowego;

18. Restrukturyzacja przemysłu i kontrola zanieczyszczeń;

19. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zanieczyszczenia, rozszerzenia zielonego rozwoju i dążenie do wzrostu gospodarczego;

20. Xi zobowiązał się do ogólnego wyeliminowania poważnego zanieczyszczenia powietrza, a także czarnych zbiorników wodnych w miastach;

21. Strategia walki z pandemią w ramach Zero Covid (lockdown i masowe testy) została pochwalona jako skuteczna w ochronie zdrowia i życia obywateli;

Foto: PAP/EPA/XINHUA/YAO DAWEI / PAP